BCG Vaksine

Add to wishlist Add to compareAsk about productCompare
Category:

Description

  • BCG Culture me lëndë aktive Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin), 30 mg/vial si protokoll mjekimi në trajtimin e karcinomës primare dhe rekurente të fshikëzës së urines. Gjithashtu në trajtimin ndihmës pas reseksionit transurethral të karcinomës qelizore primare ose rekurente të fshikëzës në stadin TA ose T1, grada 1-rë, 2-të ose e 3-të
  • Referuar studimeve klinike të kryera deri më sot Bacillus Calmette-Guerin ose BCG është imunoterapia intravesikale më e zakonshme për trajtimin e kancerit të fshikëzës në fazat e hershme
  • Përmbajtja e lëndës aktive në 4 flakona (120mg) hollohet me 50ml klorur natriumi steril izotonik dhe vendoset në fshikëz një herë në javë për 6 javë
  • Trajtimi fillon 7 deri 14 ditë pas ndërhydrjes transuretrale

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BCG Vaksine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *