A e dini se????
• Blemil plus Elemental indikohet në rastet e alergjive të rënda ndaj proteinave të qumështit të lopës, alergjive të shumta ushqimore, patologjive të tretjes që shkaktojnë keqabsorbim të rëndë dhe situatave të tjera që kërkojnë marrjen e një formule të veçantë me tolerancë dhe tretshmëri të lartë.
• Sipas një studimi të publikuar në Pubmed u morën në studim : Foshnjat me alergji ndaj qumështit të lopës (CMA) për një periudhë 7 ditore.
Sipas studiuesve kjo periudhë prove është periudha e mjaftueshme për të verifikuar 3 kushtet kryesore për të qënë një zëvendësues I pranueshëm I qumështit të lopës: tolerueshmëria, përshtatshmëria ushqyese dhe efektiviteti i kostos.
Në këtë studim u bë vlerësimi I tolerueshmërisë së një formule të re foshnjore me bazë aminoacide për menaxhimin e CMA,ku pikërisht si produkt ekperimenti u mor qumështi Blemil Plus Elemental.
Rezultatet ishin : Tridhjetë fëmijë (17 M dhe 13 F) përfunduan sfidën e hapur dhe ishin në gjendje të konsumonin formulën e studimit për të paktën 7 ditë.